• خبر روز


فراخوان 3 آزمون جامع دکتري خردادماه 1396

قابل توجه دانشجویان دکتری که در خردادماه 1396 برای اولین بار یا دومین بار در امتحان جامع شرکت می نمایند به اطلاع میرساند:

-امتحان جامع دکتری روز چهارشنبه مورخ 96/3/3 ساعت شروع 8.30 صبح الی 16.30 بعد از ظهر دروس الزامی واختیاری در دانشکده برگزار میگردد.

-دانشجویان ورودی  1394که دروس آنان فاقد نمره میباشد در اسرع وقت مورخ 96/1/27 کار تحقیقی یا مقا لات خود را به اساتید محترم تحویل نمایند تا نمرات  نهایی اعلام ودر سیستم سماء ثبت گردد.

-بر اساس  آیین نامه آموزشی دکتری وشیوه نامه ارزیابی جامع دانشگاه معدل کل دروس (18واحد درسی)16 به بالا و دروس فاقد نمره (دانشجو نمی تواند در آزمون جامع شرکت نماید ویک نوبت از آزمون جامع را از دست میدهد.)

تاریخ درج خبر: 1396/02/31 - ساعت درج خبر: ١٤:٠٥ - شماره خبر: ٣٥٠٧ - تعداد بازدید: 2382