• خبر روز


فراخوان شرکت در آزمون جامع شفاهي دکتري رشته هاي حقوق جزا وجرم شناسي

به اطلاع دانشجویان دکتری رشته حقوق جزا وجرم شناسی که در آزمون جامع کتبی مورخ 95/10/4 شرکت نموده اند میرساند :

آزمون شفاهی دروس الزامی و اختیاری در روز شنبه مورخ 95/10/25 ساعت 8صبح الی 12 ظهر در اتاق مدیر گروه در دانشکده برگزار میگردد. حضور در جلسه آزمون شفاهی الزامی است وغیبت در مصاحبه صفر محسوب میگردد.

تاریخ درج خبر: 1395/10/20 - ساعت درج خبر: ٠٨:١١ - شماره خبر: ٢٤٠٣ - تعداد بازدید: 1561