• خبر روز


فراخوان شماره (1)آزمون جامع دکتری دی ماه 1396

قابل توجه دانشجویان دکتری که در دی ماه 1396 برای اولین /دومین بار در امتحان جامع شرکت می نمایند میرساند:

-امتحان جامع دکتری روز شنبه مورخ 96/10/2 ساعت شروع 8.30 صبح الی 16 بعد از ظهر (در یک روز )در دانشکده برگزار میگردد.

-دانشجویانی که برای اولین بار در امتحان جامع شرکت می نمایندودر وس ترمهای گذشته آنان فاقد نمره می باشد در اسرع وقت تا مورخ 96/8/21کار تحقیقی یا مقالات خود را به اساتید مربوطه تحویل نمایندتا نمرات در سیستم سماءثبت گردد.

-بر اساس آیین نامه آموزشی دکتری و شیوه نامه ارزیابی جامع دانشگاه معدل کل دروس (18 واحددرسی)16 به بالا و دروس فاقد نمره (دانشجو نمی تواند در آزمون جامع شرکت نماید ویک نوبت از آزمون جامع از دست میدهند).

- غیبت در جلسه امتحان (در هر یک از دروس )به منزله صفر تلقی میگرددو در معدل کل آزمون جامع تاثیر دارد(دانشجویانی که اولین بار امتحان جامع دارند)


تاریخ درج خبر: 1396/08/15 - ساعت درج خبر: ٢٠:٤٢ - شماره خبر: ٤٦٠٤ - تعداد بازدید: 809