• خبر روز


اولين کنفرانس حکمراني و سياستگذاري عمومي

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://gptt.ir/gppconference/ مراجعه نمائید.

تاریخ درج خبر: 1396/08/24 - ساعت درج خبر: ٠٨:٠٦ - شماره خبر: ٤٦٨٤ - تعداد بازدید: 491