• خبر روز


هفتمين همايش ملي غدير پژوهي

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینجا مراجعه نمائید.

تاریخ درج خبر: 1396/08/24 - ساعت درج خبر: ٠٨:١٦ - شماره خبر: ٤٦٨٥ - تعداد بازدید: 523