• خبر روز


برنامه های هفته پژوهش دانشکده حقوق و علوم سیاسی

برنامه های هفته پژوهش دانشکده حقوق و علوم سیاسی  از  یکم آذر ماه  لغایت اخر آذر ماه برگزار خواهد شد

 

تاریخ درج خبر: 1396/08/29 - ساعت درج خبر: ٠٨:٤٣ - شماره خبر: ٤٧٢٥ - تعداد بازدید: 633