• خبر روز


سخنراني آقاي دکتر چلوييان

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه سخنرانی را با عنوان "نحوه محاسبه شاخص تورم در ايران" در تاریخ 96/11/03  از ساعت 8:30 الی 10 با سخنرانی جناب آقاي دكتر محمود چلوييان معاون اداره آمار اقتصادي بانك مركزي ج.ا.ا برگزار می نماید.

تاریخ درج خبر: 1396/10/30 - ساعت درج خبر: ٠٩:٥١ - شماره خبر: ٥٢٧١ - تعداد بازدید: 527