• خبر روز


فراخوان تمديد سنوات تحصيلي دانشجويان دکتري

به اطلاع دانشجویان دکتری کلیه رشته ها میرساند:

-دانشجویانی که سنوات تحصیلی (9ترم تحصیلی )آنان به اتمام رسیده است ورودی 921 و موفق به دفاع از رساله خود نشده اند مقتضی است از مورخ 96/11/15 تا مورخ  96/12/15در صورت حضور استاد راهنما ومدیر گروه آموزشی جهت اخذ سنوات تحصیلی در ساعات اداری (8.30 الی 1130و14 الی 15)به دانشکده مراجعه نمایند.

-دانشجویان ورودی 902 تا ورودی 912که سنوات تحصیلی ترمهای 10و 11 و12 دریافت نموده وموفق به دفاع از رساله خود نشده است. جهت روشن نمودن وضعیت تحصیلی خود درصورت حضور استاد راهنما و مدیر گروه آموزشی در ساعات اداری قید شده در بالا به دانشکده مراجعه نمایند (مورخ 96/11/15الی96/11/30

-در صورت عدم مراجعه به دانشکده پرونده تحصیلی شما تحت عنوان عدم مراجعه به شورای دانشگاه ارسال خواهد شد.

تاریخ درج خبر: 1396/11/01 - ساعت درج خبر: ١٤:١٠ - شماره خبر: ٥٢٨٥ - تعداد بازدید: 701