• خبر روز


پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

 

تاریخ درج خبر: 1396/11/15 - ساعت درج خبر: ١٢:٢١ - شماره خبر: ٥٤٠٧ - تعداد بازدید: 259