• خبر روز


انتشار مجله بين المللي«وب پژوهي»

به استحضار می‌رساند مجلۀ بین المللی وب‌پژوهی دانشگاه علم و فرهنگ افتتاح و شماره اول آن منتشر شد

تاریخ درج خبر: 1397/03/19 - ساعت درج خبر: ٠٨:٠٤ - شماره خبر: ٦٣٢٣ - تعداد بازدید: 125