• خبر روز


فراخوان شرکت دانشجويان در مدرسه تابستاني دانشگاه چليابينسک

برگزاری دوره های مدرسه تابستانی دانشگاه چلیابینسک روسیه از دانشگاه های طرف تفاهم با دانشگاه علامه طباطبائی جهت شرکت دانشجویان متقاضی را  به اطلاع می رساند. این دوره ها در زمینه های فرهنگ، سیاست، اقتصاد، تجارت و ارتباطات با هدف آشنایی بیشتر با این موارد در روسیه ، برگزار می شوند. مهلت ارائه درخواست برای شرکت در این مدرسه تا 24 خرداد 1397 می باشد. شایان ذکر است دانشجویان شرکت کننده در صورت واجد شرایط بودن، می توانند از کمک هزینه های سفر دانشگاه استفاده کنند.

جزئیات را از اینجا دانلود نمائید .

تاریخ درج خبر: 1397/03/21 - ساعت درج خبر: ٠٩:٥٥ - شماره خبر: ٦٣٣٩ - تعداد بازدید: 372