• آموزش


فراخوان شرکت در آزمون جامع شفاهي دکتري رشته هاي حقوق جزا وجرم شناسي

به اطلاع دانشجویان دکتری رشته حقوق جزا وجرم شناسی که در آزمون جامع کتبی مورخ 95/10/4 شرکت نموده اند میرساند :

آزمون شفاهی دروس الزامی و اختیاری در روز شنبه مورخ 95/10/25 ساعت 8صبح الی 12 ظهر در اتاق مدیر گروه در دانشکده برگزار میگردد. حضور در جلسه آزمون شفاهی الزامی است وغیبت در مصاحبه صفر محسوب میگردد.

تاریخ درج خبر: 1395/10/20 - ساعت درج خبر: ٠٨:١١ - شماره خبر: ٢٤٠٣ - تعداد بازدید: 1562