• آموزش


قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری رشته حقوق خصوصی که در آزمون جامع کتبی مورخ 95/10/4 شرکت نموده اند

آزمون جامع شفاهی در روز یکشنبه مورخ 95/10/26 ساعت 8/30 صبح تا 12 ظهر در اتاق مدیر گروه رشته مربوطه برگزار میگردد. حضور الزامی میباشد وعدم حضور در آزمون مذکور غیبت و نمره صفر لحاظ میگردد.

 

 

                                               معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

تاریخ درج خبر: 1395/10/22 - ساعت درج خبر: ١١:٢٣ - شماره خبر: ٢٤١٨ - تعداد بازدید: 1186