• آموزش


برگزاری نشست جرم شناسي

نخستین نشست علمی دانشجویان دکتری حقوق جزا و جرم شناسی با سخنرانی آقای دکتر داوود اسدی در ساعت 16 روز  14 اسفند ماه برگزار خواهد شد. حضور دانشجویان دکتری حقوق جزا وجرم شناسی الزامی می باشد.

 

 

تاریخ درج خبر: 1395/12/09 - ساعت درج خبر: ١٠:٥٣ - شماره خبر: ٢٨٣٤ - تعداد بازدید: 984