• آموزش


برگزاری کارگاه‌های آموزشی

برای ملاحظه کارگاهها با عنوان "کارگاه‌های آموزشی پیش‌رو"، در بخش کارگاه‌های آموزشی زیردامنه (وب سایت) کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد (http://library.atu.ac.ir) مراجعه فرمائید.

تاریخ درج خبر: 1395/12/16 - ساعت درج خبر: ١٤:٢٢ - شماره خبر: ٢٩٢٠ - تعداد بازدید: 1065