• آموزش


ابلاغ شيوه نامه دستيار پژوهشي دانشگاه علامه طباطبائي(RA)

 بر اساس شیوه‌نامۀ مصوبۀ شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 1395/02/18 و هیأت رئیسۀ دانشگاه مورخ 1395/10/01 هر عضو هیأت علمی می‌تواند در هرسال دو دستیار پژوهشی برگزیند. دستیاران پژوهشی از زمان ابلاغ حکم به ایشان تا بهمن‌ماه هرسال حداقل 7 ماه باید به فعالیت پژوهشی بپردازند. در ضمن اعضای هیأت علمی که متقاضی دستیار پژوهشی هستند باید دارای گرنت یا طرح ارتباط با صنعت باشند و درخواست خود را حداکثر تا خرداد ماه هرسال براساس روال تعیین‌شده ارسال نمایند. شیوه‌نامۀ یادشده به همراه کاربرگ‌های مربوط از طریق وبگاه معاونت پژوهشی دانشگاه به نشانی Research.atu.ac.ir نیز در دسترس است.

- شیوه نامه دستیار پژوهشی

- کاربرگ شماره 1 دستيار پژوهشي

- کاربرگ شماره 2دستيار پژوهشي- پايان کار

تاریخ درج خبر: 1396/01/20 - ساعت درج خبر: ٠٨:٢٦ - شماره خبر: ٣٠٦٤ - تعداد بازدید: 846