• آموزش


موفقیت تیم موت کورت مدیا در مسابقات بین المللی آکسفورد انگلستان

موفقیت تیم موت کورت مدیا دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی در مسابقات بین المللی آکسفورد انگلستان : بیستم فروردین 1396

در دهمين دوره مسابقات جهاني موت كورت حقوق رسانه ، تيم دانشگاه علامه طباطبايي به عنوان اولين تيم ايراني ، در  مسابقات جهاني ، موفق به كسب جايزه جاناتان بليك Jonathan Blake گرديد . 

    جايزه جاناتان بليك از سال دو هزار و چهارده در مسابقات جهاني به تيم شايسته اعطا مي گردد . در ارزيابي تيم شايسته ويژگي هاي متعددي از جمله توانايي اعضاي تيم ،  نحوه ارايه در مسابقات ، ميزان دسترسي به منابع و تاثير بسازي كه در فهم و توسعه حقوق رسانه در كشور خود داشته اند ، اعطا مي گردد . 

    پروفسور جاناتان بليك ، استاد تمام دانشگاه استنفورد إمريكا و همكار پروفسور پرايس در تأسيس علم حقوق رسانه در جهان بوده و شاگردان بسياري در سراسر جهان در حوزه حقوق رسانه تربيت كرده است . 

    در روز پاياني مسابقات طي مراسم رسمي در court room town hall شهر اكسفورد ، از تيم دانشگاه علامه طباطبايي با حضور پروفسور بليك و پروفسور پرايس و قضات بين المللي تقدير به عمل آمد و تيم دانشگاه علامه طباطبايي لوح تقدير خود را از دست بروفسور بليك دريافت كرد . 

    به لطف الهي با وجود تمام مشكلات مالي و فرإيندهاي مشكل ساز و برداشت هاي نا مناسب از اهميت موضوع ، تيم دانشگاه علامه طباطبايي توانست با استقبال چشمگير نهاد برگزار كننده در مسابقات جهاني شركت كند و جايزه ويژه مسابقات را كسب كند .

    لازم ميدانيم از عزيزاني كه تيم موت كورت حقوق رسانه دانشگاه علامه طباطبايي را آموزش دادند و راهنمايي كردند ، صميمانه تشكر كنيم . از آقاي منير احمدي كه مربي گري تيم ايران را در مسابقات منطقه اي هند بر عهده داشتند و حقيقتا بدون كمك ايشان تشكيل تيم نا ممكن مي نمود ، سپاس گزاريم . 

همين طور از إقاي سعيد كاوه بزرگوار كه بسيار دلسوزانه تيم حقوق رسانه را جهت دور جهاني كمك و راهنمايي نمودند ، ممنونيم و از استاد گرامي مان آقاي دكتر وكيليان كمال تشكر را داريم و اميدواريم كه امكان حضورشان در مسابقات جهاني به همراه تيم در سال آتي فراهم شود . چرا كه رسميت تيم به حضور  استاد برجسته اي به نمايندگي از دانشگاه نظير آقاي دكتر وكيليان مي باشد . در نهايت از تمامي اساتيد و بزرگواراني كه اين ايميل از سوي تيم به ايشان ارسال گرديده و سهمي در هدايت و حمايت از تيم داشته اند ، كمال تشكر را داريم و اميدواريم با حمايت همه بزرگواران بتوانيم در ترفيع مقام دانشگاه علامه طباطبايي سهمي ايفا نماييم .

    اميد كه در سال هاي آتي با برنامه ريزي هاي صحيح تر و حمايت هاي مناسب تيم دانشگاه علامه طباطبايي ، با مشكلات كمتري در مسابقات شركت كند و بتوان با مشاركت دانشگاه علامه و نهاد برگزار كننده مسابقات ، به توسعه علم حقوق رسانه در كشور ايران كمك كرد . 

 

اعضاي تيم حقوق رسانه دانشگاه علامه طباطبايي ؛ 

    فاطمه سرخيل 

    فروغ قاسم زاده

    بهاره قليزاده 

    ياسمن سادات ميرافشاريه 

    و سيد امير محمد ارجمند 

 

 

تاریخ درج خبر: 1396/01/21 - ساعت درج خبر: ٠٩:٢٧ - شماره خبر: ٣٠٧٨ - تعداد بازدید: 1296