• آموزش


فراخوان دکتري ورودي سال 1395

به اطلاع کلیه  دانشجویان  رشته های مقطع دکتری ورودی سال 1395 میرساند بر اساس آیین نامه آموزشی دکتری و شیوه نامه اجرایی نظارت آموزشی( شیوه آموزشی وپژوهشی)که تا کنون نسبت به  تکمیل مدار ک پرونده تحصیلی خود اقدام ننمو ده اند مقتضی است  تا مورخ 96/3/1 اقدام نمایید. در غیر این صورت برابر مقررات آموزشی  رفتار خواهد شد .

مدارک تکمیل پرونده :

1- تاییدیه تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد

2-کاربرگ شماره 1(با مراجعه به سایت دانشکده -آموزش -فرم ها )

3- نمره زبان (از موسسات معتبر دانشگاه علامه طباطبایی یا سازمان سنجش )

 

4- دانشجویان سهمیه استعداد درخشان ضمن مدارک بالاارائه چاپ مقاله بر اساس تعهد داده شده در ابتدای پذیرش

تاریخ درج خبر: 1396/02/20 - ساعت درج خبر: ١٥:٢٧ - شماره خبر: ٣٤٢٠ - تعداد بازدید: 819