• آموزش


سامانه ملي جايابي کار آموزان

نشانی جدید وبگاه ثبت نام کارورزی دانشجویان  http://karamouz.irost.ir میباشد.

 


تاریخ درج خبر: 1396/04/18 - ساعت درج خبر: ١٢:٥٢ - شماره خبر: ٣٨٦٥ - تعداد بازدید: 916