اخبار

اخبار و رویدادها

فراخوان ارسال مقاله

همايش ملي گردشگري، توسعه پايدار و اقتصاد مقاومتي

مجمع عمومی انجمن‌های علمی-دانشجویی

با حضور مسئولان معاونت فرهنگی

مسابقه طراحی لوگو

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

اطلاعيه تکميل فرم‌هاي ارزشيابي

نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

اطلاعیه ها

اطلاعيه تکميل فرم‌هاي ارزشيابي

نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

آزمون سامفا

ویژه دانشجویان غیر ایرانی

رخداد یکروز با فناوری

مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه

فراخوان حمايت از رساله ها

کميته امداد امام خميني(ره)

دسترسی