• جلسات دفاع ارشد
 • جلسه دفاع آقای محسن حسنی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات اروپا تحت عنوان جایگاه احزاب راست رادیکال در اتحادیه اروپا استاد راهنماجناب آقای دکتر محمد طباطبایی استاد مشاور جناب آقای دکتر اصغر کیوان حسینی و نماینده تحصیلات تکمیلی  استاد داور جناب آقای دکتر حسین دهشیار در روز سه شنبه 96/07/11 ساعت 16

 

 • جلسه دفاع آقای علیرضا امیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق ارتباطات تحت عنوان :حمايت از حريم خصوصي افراد در مقابل کاربرد دوربين هاي مدار بسته در حقوق ايران و فرانسه استاد راهنما  سرکار خانم دکتررویا معتمدنزاد  استاد مشاور جناب آقای دکترقدرت اله رحمانی استاد داور جناب آقای دکترمهریار داشاب در روز چهارشنبه 96/07/05 ساعت 9/30

 

 • جلسه دفاع خانم طاهره راعی کوزکناندانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق ارتباطات تحت عنوان :حق بهره مندي از سواد اطلاعاتي و نقش آن در شکل گيري جوامع معرفتي از ديدگاه يونسکو  استاد راهنما  سرکار خانم دکتررویا معتمدنزاد  استاد مشاورسرکار خانم دکترآرامش شهبازی  و نماینده تحصیلات تکمیلی  استاد داور سرکار خانم دکترهدی غفاری در روز چهارشنبه 96/07/05 ساعت 11/45

 

 • جلسه دفاع  خانم مهسا مهر انگیز دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات اروپا تحت عنوان تاثير مهاجرت برامنيت کشورها ي عضو اتحاديه اروپا:با تاکيد بر  فرانسه -آلمان  و انگليس  استاد راهنما جناب آقای دکترمرتضی نورمحمدی  استاد مشاور جناب آقای دکترحسین دهشیار و نماینده تحصیلات تکمیلی  استاد داور جناب آقای دکتر غلامعلی چگنی زاده در روز سه شنبه 96/07/04 ساعت 13

 

 • جلسه دفاع خانم مینا مشهدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات اروپا تحت عنوان  ملی گرایی و استقلال طلبی در انگلستان:مطالعه موردی اسکاتلند استاد راهنما جناب آقای دکتر مرتضی نور محمدی  استاد مشاور جناب آقای دکترسید محمد طباطبایی  و نماینده تحصیلات تکمیلی  استاد داور جناب آقای دکتر اصغر کیوان حسینی  در روز سه شنبه 96/07/04 ساعت 15

 

 • جلسه دفاع خانم مریم چاووشی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات اروپا تحت عنوان تاثير مکتب افول گرايي و جريان فکري آمريکاستيزي بر ادبيات در مورد جهان پسا آمريکا پس از جنگ سرد  استاد راهنما جناب آقای دکتر اصغر کیوان حسینی  استاد مشاور جناب آقای دکتر مرتضی نورمحمدی  و نماینده تحصیلات تکمیلی استاد داور جناب آقای دکتر غلامعلی چگنی زاده در روز سه شنبه 96/07/05 ساعت 11/45

 

 • جلسه دفاع خانم رقیه خدری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق ارتباطات  تحت عنوان :حقوق مصاحبه شوندگان در رسانه های عمومی استاد راهنما سرکار خانم دکترهدی غفاری استاد مشاور سرکار خانم دکتررویا معتمدنزاد  و نماینده تحصیلات تکمیلی  استاد داور جناب آقای دکتر محمد شریف در روز چهارشنبه 96/07/05 ساعت 12

 

 • جلسه دفاع خانم نسترن حاجی محمودی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات اروپا تحت عنوان -رويکرد ضد امريکا گرايي در سياست خارجي پوتين 1999-2015 استاد راهنما جناب آقای دکتر اصغر کیوان حسینی  استاد مشاور جناب آقای دکترحسن میر فخرایی  و نماینده تحصیلات تکمیلی  استاد داور جناب آقای دکترمجتبی عبد خدایی در روز دوشنبه 96/07/10 ساعت 10

 

 • آقای محمد هادی افشاری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اندیشه سیاسی در اسلام تحت عنوان :مدل مطلوب دولت ديني در تحليل محتواي نامه هاي حضرت علي (ع))» استاد راهنما  جناب آقای دکترعباسعلی رهبر استاد مشاور جناب آقای دکتر ابراهیم برزگر و نماینده تحصیلات تکمیلی  استاد داور جناب آقای دکترغلامرضا خواجه سروی  روز چهارشنبه 96/07/12 ساعت 13

 

 • جلسه دفاع پایان نامه خانم معصومه فیروزی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی  تحت عنوان "حجب نقصانی در حقوق ایران و مذاهب خمسه"به راهنمایی جناب آقای دکتر ولویون و مشاورت آقایان دکتر حق پرست  داوری آقای دکتر کاظمي نجف آبادي در روز دوشنبه مورخ 1396/7/3 ساعت 14

 

 • جلسه دفاع خانم الهام رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان " بررسی عملکرد ناتو در مدیرت بحران های بین المللی پس از حوادث یازده سپتامبر " به راهنمایی آقای دکتر عباسی  مشاورت آقای دکتر دهشیار و داوری آقای دکتر طباطبایی در روز دوشنبه 96/07/03 ساعت 30: 14

 

 • جلسه دفاع آقای روح الله رستگار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان " روابط سیاسی و اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و روحانی به  راهنمایی آقای دکترجعفری ولدانی مشاورت آقای دکتر طباطبایی و داوری آقای دکتر مومنی در روز سه شنبه مورخ 96/07/04 ساعت 30 : 10
 • جلسه دفاع آقای مسعود فریدنی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی با عنوان " حفظ و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ های خارج از محدوده ی شهرها و شهرکها با تاکید بر رویه قضایی " به راهنمایی آقای دکتر هرمزی مشاورت آقای دکتر میرسعیدی و داوری آقای دکتر میرزانژاد در روز دوشنبه 96/07/03 ساعت 15

 

 • جلسه دفاع خانم نسترن تربتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان " یونسکو و منازعات منطقه ای : مطالعه موردی خاورمیانه (افغانستان ، عراق و سوریه " به راهنمایی آقای دکتر نورمحمدی مشاورت آقای دکتر چگنی زاده داوری آقای دکتر عباسی در تاریخ دوشنبه 96/07/3 ساعت 17

 

 • جلسه دفاع پایان نامه اقای علی یوسفی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی  تحت عنوان "موضوعیت نداشتن بیع بودن مبیع  "به راهنمایی جناب آقای دکتر ولولیون و مشاورت خانم دکتر جوانمرادی و داوری آقای دکتر  احمدی  در روز یکشنبه مورخ 1396/7/2 ساعت 17

 

 • جلسه دفاع پایان نامه آقای تقی حسنخانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی تحت عنوان "نظارت بر تصمیمات کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری  "به راهنمایی جناب آقای دکتر هداوند  و سرکار خانم دکتر غفاری و  داوری آقای دکتر اگاه در روز چهارشنبه مورخ 1396/6/29 ساعت 12

 

 • جلسه دفاع پایان نامه آقای سجاد مقصودی کلاردشتی  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی  تحت عنوان "ضرورتهای اصلاح قانون تقسیمات کشوری "به راهنمایی جناب آقای دکتر هداوند و مشاورت سرکار خانم هدی غفاری و  داوری آقای دکتر منصوریان در روز سه شنبه مورخ 1396/6/28 ساعت 9

 

 • جلسه دفاع پایان نامه خانم تهمینه توکلی  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان "تاثیر لکس پترولیا بر یکسان سازی قراردادهای بین الملل نفتی  "به راهنمایی جناب آقای دکتر فصیل عامری و مشاورت آقای دکتر  کاظمی نجف ابادی  داوری آقای دکتر کاشانی  در روز سه شنبه شنبه مورخ 1396/6/28 ساعت 11:30

 

 • جلسه دفاع پایان نامه خانم ساناز رضوان  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان " معیارهای تعیین قانون حاکم در معاملات اعتبارات اسنادی (با تاکید بر رویه قضایی)"به راهنمایی جناب آقای دکتر مقدم ابریشمی و مشاورت آقای دکتر  پروین  داوری آقای دکتر علومی در روز یکشنبه مورخ 1396/7/2 ساعت 13

 

 • جلسه دفاع پایان نامه خانم  مهرافروز کلانتر هرمزی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان " رویه های ضد رقابتی در بورس اوراق بهادار و بورس کالا "به راهنمایی جناب آقای دکتر  عامری و مشاورت آقای دکتر فیضی چکاب  و  داوری آقای دکتر پاسبان  در روز شنبه مورخ 1396/07/03 ساعت 12

 

 • جلسه دفاع پایان نامه آقای سید میلاد عبداله زاده  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی  تحت عنوان "جایگاه کلام در استنباط احکام فقهی  "به راهنمایی جناب آقای دکتر  میرسعیدی و مشاورت آقایان دکتر  زمانی داوری آقای دکتر حق پرست  در روز چهارشنبه مورخ 1396/6/29 ساعت 10

 

 • جلسه دفاع پایان نامه آقای محمد سلگی  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی تحت عنوان "تحلیل مبانی نظری یگانگی و دوگانگی حقوق عمومی و حقوق خصوصی "به راهنمایی جناب آقای دکتر هداوند  و مشاورت آقایان دکتر وکیلیان و داوری آقای دکتر رحمانی  در روز چهارشنبه شنبه مورخ 1396/06/22 ساعت 15

 

 • جلسه دفاع آقای محسن محمدپورملاطی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان " نقش استراتژیک مکران در اقتدار منطقه ای جمهوری اسلامی ایران " به راهنمایی آقای دکتر جعفری ولدانی و مشاورت آقای دکتر موسوی نیا و داور آقای دکتر طباطبایی در روز شنبه مورخ 96/06/25 ساعت 11

 

 • جلسه دفاع پایان نامه آقای میلاد میرزایی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی تحت عنوان " آثار حقوقی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت بر نظام بانکی "به راهنمایی جناب آقای دکتر عامری و مشاورت آقای دکتر فیضی چکاب و داوری آقای دکتر مسعودی در روز دوشنبه مورخ 1395/6/29 ساعت 11 در  دانشکده حقوق و علوم سیاسی