• موت آکادمی 1

مرکز شبیه سازی دادرسی های ملی و بین المللی دانشکده حقوق در راستای تحقق اهداف والای دانشگاه علامه طباطبایی (ره)_ به عنوان دانشگاه پیشرو و بزرگترین دانشگاه در زمینه علوم انسانی در خاور میانه _ به منظور تحول در سیستم اموزش علم حقوق در کشور،  جهت دهی به مسیر حرکت نظام اموزشی علم حقوق و تغییر مسیر ان از تئوری بودن صرف به سوی تئوری – عملی بودن و نیز انجام حمایت های علمی و مالی از تیم های شرکت کننده به نمایندگی از دانشکده حقوق در مسابقات دادگاههای شبیه سازی شده ملی و بین المللی تاسیس می گردد. هیات موسسین عبارتند از :


   دکتر حمید رضا علومی یزدی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی


 

   دکتر بهزاد رضوی فرد معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی


    علی ده دهشتی وکیل دادگستری و مربی اولین تیم ویس موت دانشگاه علامه طباطبایی


   مسعود محبوب رابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسیاهداف

 1. ایجاد تحول در زمینه آموزش علم حقوق

الف) سوق دادن دانشجویان از بحث های صرف تئوری به سوی بحث های عملی

ب ) اموختن استفاده از دانش حقوقی در پرونده های حقوقی به دانشجویان

ج ) افزایش توانایی دانشجویان در مطالعه و استفاده از دانش خود به زبان های خارجی

د ) اموختن نحوه رفتار حرفه ای و رعایت اصول و تشریفات در عرصه بین المللی

 1. معرفی و عرضه هر چه بیشتر فرهنگ و ظرفیت های حقوقی کشور جمهوری اسلامی ایران در عرصه های بین المللی
 2. ارتقای اعتبار و جایگاه دانشگاه علامه طباطبائی در عرصه بین المللی به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی خاور میانه و ایجاد تحول در علوم انسانی که از اهداف اساسی تاسیس دانشگاه می باشد.
 3. تربیت حقوقدان هایی با توانمندی های مدیریت پرونده های بین المللی به منظور بومی سازی و بی نیازی از حقوقدانان کشور های دیگر برای عهده دار شدن پرونده های بین المللی کشور.
 4.  بالا بردن توان و قدرت دیپلماسی حقوقی کشور


امور مالی:

تامین بودجه مالی آکادمی در چارچوب مساعدت های دفتر همکاری های بین المللی دانشگاه، مساعدت های دانشکده و جذب بودجه از هر نهاد داخلی و بین المللی موجه  و قانونی صورت خواهد گرفت. لذا در این زمینه اقدامات زیر معمول خواهد شد:

 1. رایزنی با نهاد های مختلف دولتی و خصوصی برای تقبل حمایت مالی از تیم ها.
 2. برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های مختلف با دریافت هزینه شرکت از شرکت کنندگان به منظور در امد زایی برای اکادمی در دانشکده.
 3. بازار یابی وقدرت و توانایی و دانش اعضای تیم های مختلف اکادمی با مساعدت دانشگاه جهت ارائه خدمات مشاوره حقوقی داخلی و بین المللی و تخصیص 30 % از درآمد حاصله به دفتر و تشکیلات آکادمی.


امور تبلیغاتی:

 1. اطلاع رسانی از فعالیت های اکادمی بطور همزمان در سایت دانشکده و دانشگاه و طراحی سایت انگلیسی برای اکادمی
 2. ترتیب دادن انجام مصاحبه در رسانه های جمعی مثل مطبوعات به منظور معرفی موت،مواهب و مزیت های ان برای کشور  و جامعه حقوقی، ویژگی ها و برکات اکادمی موت برای کشور و همچنین ترتیب دادن مصاحبه با تیم موفق ویس موت امسال دانشگاه.


امور اموزشی:

 1.  برای هر یک از تیم ها به منظور عهده دار شدن امور مربوط به آموزش تیم مربی یا مربیانی تعیین خواهد شد.
 2. از تجربیات و مشاوره اساتید دانشگاه در کمک به مربیان برای اماده کرده هر چه بهتر تیم ها، بهره گرفته خواهد شد.
 3. منابع علمی و کتابخانه ای کافی برای تیم ها که از جمله دغدغه های مهم و اصلی برای کسب موفقیت می باشد، توسط کتابخانه دانشکده تهیه خواهد گردید.
 4. کلاس های آموزش زبان انگلیسی از اول هر سال کاری به منظور ارتقای قوه مکالمه دانشجویان به طور منظم برگزار خواهد گردید..