• تابلو اعلانات

 

-کارگاه برای چه کاری ساخته شده ام؟برنامه ریزی مسیر شغلی و کار آفرینی

دوشنبه 3 آبانماه 1395ساعت 15 الی 17تالار دفاع

 

-کارگاه طراحی پژوهش با تأکید بر پروپوزال نویسی 

5آبان و 12 آبان و 19 آبان چهارشنبه ها ساعت 14 الی 18 تالار دفاع

 

-نشست چالش های ناظر بر رسیدگی به تخلفات دانشجویی با تاکید بر مقررات مربوط

شنبه 15 آبانماه 1395 ساعت 13 الی 15 تالار دفاع

 

-نشست کمک دانشگاه به حل مشکلات کشور با عنوان: ابعاد حقوقی و اقتصادی همکاری با گروه ویژه اقدام مالی(FATF)

یکشنبه  23 آبانماه 1395ساعت 8 الی 12 سالن شهید بهشتی

 

-کارگاه یک فیلم ، یک تجربه حقوقی

22آبانماه  تالار دفاع ساعت 13 الی 16 سالن شهید بهشتی

 

-همایش بین المللی تحولات منطقه ای  

اول و دوم آذر ماه سالن شهید بهشتی و تالار دفاع

 

-همایش جایگاه صلح در نظام آموزش عالی اسلامی

17آذرماه سالن شهید بهشتی

- جلسه دفاع پایان نامه آقای میلاد میرزایی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی تحت عنوان " آثار حقوقی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت بر نظام بانکی "به راهنمایی جناب آقای دکتر عامری و مشاورت آقای دکتر فیضی چکاب و داوری آقای دکتر مسعودی در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۹ ساعت ۱۱ در  دانشکده حقوق و علوم سیاسی