• اطلاعیه تشکیل کلاسها
  •  کلیه کلاس های درس آقای دکتر بهزاد رضوی فرد تا آخر هفته مورخ8/7/95 برگزار نخواهد شد.
  • کلاس درس حقوق مدنی 3 آقای دکتر تقی زاده روز یکشنبه مورخ18/7/95ساعت8 برگزار نخواهد شد.