• فرم ها
  • کارشناسی

- آئین نامه آموزشی

- کد دروس مقطع لیسانس حقوق و علوم سیاسی

 

  • تحصیلات تکمیلی

کاربرگ شماره 1 - تعیین استاد راهنما - رساله دکتری

- فرم اعلام مجوز برای برگزاری جلسه دفاع

- فرم تعیین داور

- فرم انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد-رساله دکتری

- برگه تسویه حساب دانش آموختگان دوره های تحصیلات تکمیلی

- صورتجلسه سمیناررساله (مقطع دکتری)

- صورتجلسه پیش دفاع رساله (مقطع دکتری)

- پیشنهاد اجرای پایان‏نامه و رساله برای تصویب

- فرم شرکت در جلسات دفاع (کارشناسی ارشد - دکترا)

- تعهدنامه دفاع از پایان نامه در فرصت مقرر از سوی کمیسیون موارد خاص

- فرم خلاصه وضعیت دانشجو جهت طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

- فرم تسویه حساب

- فرم درخواست میهمان

- فرم گزارش مراحل انجام رساله

- برگ درخواست مجوز اضافه سنوات در دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته

- فرم اطلاعات پایان نامه دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی (irandoc)

- فرم اعلان جلسات دفاع از پایان نامه ها و رساله ها

- فرم انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد-رساله دکتری

- فرم پرداخت کمک هزینه تایپ و تکثیر پایان نامه های دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد

- فرم تعهد نامه نگارش پایان نامه

- فرم تعیین داور

- فرم طرح پایان نامه و رساله

- مراحل تسویه حساب