• خبر روز


پذيرش توليدات علمي با املاي نام دانشگاه

 هدف و تلاش معاونت پژوهشی دانشگاه همواره تشویق اعضای محترم دانشگاه به ایجاد وحدت رویه در نوشتار نام رسمی دانشگاه به زبان های فارسی و لاتین به شکل «علامه طباطبائی» (Allameh Tabataba"i) است. باوجود این، املای این نوشتار در موارد متعددی به دلیل مغایرت با رسم‌الخط بعضی نشریات علمی و انتشارات معتبر کشور، اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان را در روند صدور مجوز دفاع، ترفیع و ارتقا، تخصیص پژوهانه، تشویق آثار و مواردی از این قبیل با مشکلاتی مواجه کرده است. یکی از راهکارهای ممکن، پیشنهاد «پذیرش نام دانشگاه علامه طباطبائی به هر دو شکل املای «ئـی» و «یـی» در مقالات و تولیدات علمی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه به زبان فارسی» توسط این معاونت بود که علاوه بر استمزاج، نظرخواهی و کسب موافقت تنی چند از استادان برجسته و صاحب نظر دانشگاه و برخی از مدیران محترم گروه های آموزشی مرتبط نظیر ادبیات فارسی و زبان شناسی، این امر در تاریخ 1397/4/11 به تأیید و موافقت رئیس محترم دانشگاه رسید. بنابراین، مراتب جهت استحضار، مساعدت و دستور مقتضی ابلاغ می‌شود. بدیهی است این امر از قاعده عطف به ما سبق مستثنی است و صرفاً مشتمل بر مقالات و تولیدات علمی و پژوهشی می‌گردد که از تاریخ یازدهم تیرماه یکهزار و سیصد نود و هفت به بعد منتشر می‌شوند.

تاریخ درج خبر: 1397/04/17 - ساعت درج خبر: ١٠:٤٤ - شماره خبر: ٦٥٢٠ - تعداد بازدید: 499