• آموزش


کانال تلگرامی گروه استعداد درخشان دانشگاه

کانال تلگرامی گروه استعداد درخشان دانشگاه به نشانی https://t.me/edu_atuir راه‌اندازی شده است.

تاریخ درج خبر: 1396/12/16 - ساعت درج خبر: ٠٧:٢٩ - شماره خبر: ٥٧١٩ - تعداد بازدید: 902