• آموزش


مصاحبه شفاهی دکتری رشته علوم سیاسی

قابل توجه دانشجویان دکتری ، رشته های علوم سیاسی با سه گرایش (مسائل ایران وجامعه شناسی سیاسی واندیشه سیاسی که در مورخ 97/4/9 آزمون جامع  کتبی شرکت نموده اند . به اطلاع می رساند که :

مصاحبه شفاهی رشته علوم سیاسی با سه گرایش  روز دوشنبه 97/4/25 از ساعت 8صبح ادر دانشکده اتاق مدیر گروه برگزار میگردد.

 حضور در جلسه مصاحبه الزامی است وعدم حضور غیبت تلقی میگردد.

تاریخ درج خبر: 1397/04/24 - ساعت درج خبر: ٠٨:٠٤ - شماره خبر: ٦٥٥٥ - تعداد بازدید: 1016