• کارکنان دانشکده
   
   

 

اسامی کارمندان دانشکده حقوق و علوم سیاسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

شماره تماس

۱

معصومه سوری

رئیس اداره آموزش دانشکده

داخلی 2395

۲

شیرین حسامی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

2405

۳

نسرین رستما

کارشناس آموزش

2392

۴

عباس نوروزی

کارشناس آموزش

2390

۵

محبوبه سلطانی

کارشناس آموزش

2397

۶

معصومه هاشمی

کارشناس آموزش

2399

۷

غلامرضا سراجیان

کارشناس آموزش

2403

۸

مسعود عزالدین

کارشناس آموزش

2412

۹

هدی سادات باروتیان

کارشناس آموزش

2404

۱۰

امیرحسین شاکری

کارشناس آموزش

2406

11

شکوه هاشمی

مسئول دفتر گروههای آموزشی

2460

12

اعظم نصیری

مسئول امور قراردادها

2409

13

ابراهیم پناهی

مسئول بایگانی

3115

14

علی صالحی

مسئول کلاسها

2392

15

دکتر غلامحسن کوشکی

رئیس کتابخانه دانشکده

2422

16

قربان شاکریان

مسئول امور کتابخانه

2417

17

مهناز حاج حسنی

مسئول امور کتابخانه

2419

18

قادر شکری

میز مرجع

   
   
19

الهام پیرزاده

کتابخانه

2408

20

فریبا فخرادخانی

مسئول دفتر معاونت پژوهشی و آموزشی

2364

21

عرفان یونسی

کارشناس پژوهشی

2371

22

الهه مختاری فرد

کارشناس پژوهشی

2372

23

داوود غفاری

کارشناس امور مالی

2400

24

پریسا آقارفیعی

امور دانشجویی

2413

25

زهرا حیدری

کتابخانه

2682

26

مسعود جعفرزاده

رئیس اداره امور عمومی

2414

27

اکبر نقی لو

سمعی و بصری

2415

28

فروغ یزدانفر

مسئول دفتر رئیس دانشکده

2360

29

قدیر امامی

دفتر نشریه

2483

30

سهیلا صابری

دفتر نشریه

2375

31

علی حسن محبی

دبیرخانه

2409

32

حسین توکلی

اطلاعات(2420)