• خبر روز


فراخوان امتحان جامع دکتري

به اطلاع  دانشجویان دکتری که در خرداد ماه 1398 امتحان جامع دارند میرساند:


-امتحان جامع در روز شنبه مورخ 98/3/25 در دانشکده برگزار میگردد.(ساعت8.30صبح الی تا 12.30 دروس الزامی وساعت 14 ظهر تا 16 دروس اختیاری )

-داشتن مدر ک زبان (نمره قبولی) از شریط ضروری شرکت در امتحان جامع می باشد. در صورتی که مدرک فوق الذکر تا مورخ 98/2/22 به دانشکده ارائه نگردد. دانشجو یک نوبت از امتحان جامع را از دست خواهد داد.

-  دانشجویانی که  برای اولین بار (نوبت اول )در  امتحان جامع شرکت  می نمایند در دروس الزامی و اختیاری حضور  آنان الزامی است .عدم شرکت در یک درس به منزله غیبت می باشد وصفر منظور میگردد.

-دانشجویانی که در دومین بار (نوبت دوم) در امتحان شرکت می نمایند  بر اساس نتیجه (ابلاغ آزمون جامع )اعلام شده در هر ماده درسی حضورشان الزامی است .ودر صورت عدم حضور نمره صفر منظور میگردد.

تاریخ درج خبر: 1398/02/02 - ساعت درج خبر: ١٤:٥٢ - شماره خبر: ٨٥٧٥ - تعداد بازدید: 702