• خبر روز


فراخوان مصاحيه شفاهي آزمون جامع رشته مديريت قرار دادهاي بين المللي نفت وگاز

قابل توجه دانشجویان دکتری  رشته مدیریت قرار دادهای بین المللی نفت وگاز که در مورخ 98/10/7 در آزمون  جامع کتبی شرکت نموده اند میرساند آزمون شفاهی جامع روز یکشنبه مورخ 98/10/29 ساعت 10صبح در اتاق مدیر گروه آموزشی در دانشکده برگزار میگردد.حضور در آزمون شفاهی الزامی است ودر صورت غیبت نمره صفر لحاظ خواهد شد.


                                      اداره آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشکده

تاریخ درج خبر: 1398/10/22 - ساعت درج خبر: ٠٨:٣٨ - شماره خبر: ١٠٩٩٣ - تعداد بازدید: 119