• خبر روز


روش ارسال مقاله به واحد خدمات پژوهشی

اعضای محترم هیأت‌علمی و دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی آن دانشکده ارسال مقاله به واحد خدمات پژوهشی از تاریخ 1399/01/15 ، فقط از طریق مراجعه به سایت paper.atu.ac.ir صورت خواهد گرفت. بعد از تاریخ مذکور از پذیرش مقاله به روال جاری خودداری خواهد شد.

تاریخ درج خبر: 1398/10/24 - ساعت درج خبر: ٠٨:٢٣ - شماره خبر: ١١٠٢٣ - تعداد بازدید: 171