• خبر روز


دوره تربیت مربی حمایت از حقوق معلولان(افراد توان‌یاب)

با عنایت به ابلاغ مصوبه هیئت وزیران در خصوص قانون حمایت از معلولان(افراد توان‌یاب) و همچنین با توجه به برگزاری جلسات مشترک قبلی این معاونت با اعضای محترم هیئت علمی و حقوق‌دان آن دانشکده در راستای مسئولیت و مأموریت اجتماعی دانشگاه، معاونت فرهنگی و اجتماعی در نظر دارد دوره تربیت مربی حمایت از حقوق معلولان(افراد توان‌یاب) را با تدریس آقای دکتر علی صابری، عضو شورای نخبگان حقوقی شهرداری تهران، برگزار نماید. دانشجویان مستعد، علاقه‌مند و توانمند  برای شرکت در این دوره اعلام آمادگی نمایند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

تاریخ درج خبر: 1398/11/06 - ساعت درج خبر: ٠٩:٢٦ - شماره خبر: ١١٠٩٣ - تعداد بازدید: 22