• خبر روز


امتحان جامع نیمسال تحصیلی دوم 99-98 مورخ 99/6/29

قابل توجه دانشجویان دکتری پردیس /دانشکده به اطلاع میرساند :

       امتحان جامع نیمسال تحصیلی دوم 99-98  در مورخ 99/6/29 (شنبه ) در محل          

                      دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار می گردد.

دروس الزامی :     زمان برگزاری صبح/ شروع 8.30 تا 12.30

دروس اختیاری:   زمان برگزاری  بعد از ظهرساعت 14 تا 16

شرایط شرکت در امتحان جامع:

1.-میانگین معدل کل 18 واحد درسی گذرانده در دروس الزامی /تخصصی/اختیاری 16باشد. بر این اساس ، آن گروه از دانشجویانی که معدل کل آنان به  حد نصاب 16 نرسد ؛ مجوز شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

2. الزامی بودن ارائه مدرک نمره زبان قابل قبول دانشگاه . دانشجویانی که تا کنون مدرک نمره زبان به کارشناس مربوطه تحویل نداده ا ند؛  تا مورخ 99/6/5 فرصت دارند .در غیر این صورت برابر مقررات آموزشی دکتری یک نوبت از امتحان جامع را از دست خواهند داد.

3.دانشجویانی که  برای دومین بار در آزمون شرکت می نمایند در صورت 1یا 2 یا3 درس براساس ساعت اعلام شده در جلسه حضور یابند .

4.عدم حضور  در جلسه امتحان یا در هر درس در جلسه امتحان  نمره صفر لحاظ میگردد.                                         اداره آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشکده

                                                      حقوق وعلوم سیاسی

تاریخ درج خبر: 1399/04/22 - ساعت درج خبر: ٠٨:١٣ - شماره خبر: ١٢٤٩٤ - تعداد بازدید: 82