• خبر روز


کرسی ترویجی "جایگاه تکنولوژی (پیشرفته) در استراتژی امنیتی آمریکا"

ارائه دهنده: آقای دکتر اصغر کیوان حسینی
نقادان: آقای دکتر محسن اسلامی
آقای دکتر علی آدمی
زمان: چهارشنبه.25 تیر ماه 99.ساعت 14
مکان: تالار مجازی دانشگاه علامه طباطبائی به نشانی: https://meeting.atu.ac.ir/ch/tecnousa

تاریخ درج خبر: 1399/04/24 - ساعت درج خبر: ١٠:١٤ - شماره خبر: ١٢٥١٧ - تعداد بازدید: 58