• خبر روز


همایش تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19

از اينجا ملاحظه بفرماييد

تاریخ درج خبر: 1399/04/28 - ساعت درج خبر: ١٢:١٨ - شماره خبر: ١٢٥٤٠ - تعداد بازدید: 190