• خبر روز


برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

از اینجا ملاحظه بفرمایید

تاریخ درج خبر: 1399/06/05 - ساعت درج خبر: ١٢:٣١ - شماره خبر: ١٢٧٢٢ - تعداد بازدید: 409