• خبر روز


کارگاه بین‌المللی با عنوان‌ عصر نوین فناوری‌های کوانتومی

 

تاریخ درج خبر: 1397/02/22 - ساعت درج خبر: ٠٨:٣٦ - شماره خبر: ٦٠٩٥ - تعداد بازدید: 213