• خبر روز


اطلاعیه عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاسهای آقای دکتر ویژه در این هفته از تاریخ 97/7/14 تا تاریخ 97/7/18 برگزار نمی گردد. 

تاریخ درج خبر: 1397/07/17 - ساعت درج خبر: ٠٩:١٢ - شماره خبر: ٧٠٢٦ - تعداد بازدید: 537