• خبر روز


معرفی پژوهشگر برتر اول

انتخاب پژوهشگر برتر اول دانشکده تا تاریخ 1396/09/15بر اساس جدول پیوست و عملکرد دوساله منتهی به مهرماه 1397 (از 1395/07/01 الی 1397/06/31) تعیین میگردد. بدیهی است انتخاب پژوهشگر برتر صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه «مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری» و با رعایت موارد ذیل صورت می‌گیرد: ‌
1. اعضای محترم هیأت علمی که در سه سال گذشته در جشنواره پژوهشگران برتر دانشگاه برگزیده شده‌اند، مجاز به شرکت در این جشنواره نمی‌باشند.
2.  فرایند انتخاب با تشکیل کمیته‌‏ای در دانشکده برای بررسی رزومه ثبت شده داوطلبان در سامانۀ مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری دانشگاه و امتیازدهی (مطابق آیین‌نامه ارتقاء) انجام می‌شود.
3. رعایت نگارش مصوب دانشگاه و اعتبارسنجی مقالات در تمامی مستندات ارائه شده الزامی است.
4. در مراسم روز پژوهش دانشگاه، از پژوهشگران برتر اول هر دانشکده تجلیل به‌عمل خواهد آمد و از پژوهشگران برتر دوم و سوم در مراسم اختصاصی دانشکده تجلیل خواهد شد.

جدول محاسبه امتیاز

دانلود فرم

تاریخ درج خبر: 1397/09/07 - ساعت درج خبر: ٠٧:٥٦ - شماره خبر: ٧٥١٥ - تعداد بازدید: 504