• خبر روز


دوره پسادکتري کشور فرانسه

پیرو اعلام معاونت پژوهشی دانشگاه مبنی بر تصویب شیوه نامه شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه در دوره های پسادکتری خارج از کشور،علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت سفارت فرانسه از بورس های اعطایی کشور فرانسه در دوره پسادکتری، از این دوره استفاده نمایند.

تاریخ نهایی ارسال پرونده، تاریخ نهایی ارسال پرونده: 15 آوریل 2019 می‌باشد.

لینک مربوطه:

https://ir.ambafrance.org/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B3%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87

تاریخ درج خبر: 1397/11/21 - ساعت درج خبر: ١٠:١١ - شماره خبر: ٨١٢٢ - تعداد بازدید: 375