• خبر روز


پذيرش بدون آزمون دانشگاه هاي قم،رازي،نيشابور،جيرفت -سال تحصيلي 99-98

دانشگاه نیشابور

دانشگاه رازی

دانشگاه قم

دانشگاه جیرفت

تاریخ درج خبر: 1398/01/26 - ساعت درج خبر: ١٤:١١ - شماره خبر: ٨٤٩٧ - تعداد بازدید: 255