• خبر روز


مدارک لازم جهت صدور کد اخلاق

 فایل word پروپوزال‌ها یا طرح هایی را که حاوی موضوعات حساس (اعم از پژوهش های با موضوعیت انسانی و حیوانی) و نیازمند به دریافت کد اخلاق پژوهشی هستند، به انضمام نامه درخواست پژوهشگران و فرم های لازم اعم از رضایت نامه ها، فرم های تعهد اخلاقی و ... که به که در ذیل لینک دانلود آن موجود است را  با قید تاریخ تصویب در گروه تخصصی دانشکده به مدیریت پژوهشی ارسال نمایند. ‌

بدیهی است اعطای کد اخلاق به پروپوزال هایی که بعد از تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و یا خاتمه کار به این مدیریت ارسال شوند، مقدور نیست. ضمنا لینک دانلود فرایند صدور کد اخلاق در کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه نیز به در ذیل پیوست است

فرم خودارزیابی مراکز پرورش، نگهداری و/یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی.

فرم بررسی طرح های پژوهشی.

فرایند صدور کد اخلاق در کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علامه طباطبائی.

فرم رضایت آگاهانه برای شرکت در مطالعات پرسشنامه ای.

رضايت نامه شرکت در طرح .

مشخصات طرح.

تعهد نامه مجريان طرح های تحقيقاتی دارای سوژه انسانی.

تاریخ درج خبر: 1398/04/26 - ساعت درج خبر: ٠٩:٤٤ - شماره خبر: ٩٣٤٧ - تعداد بازدید: 544