• آموزش


دعوت از دانشجویان برای شرکت در جلسه
تمامی دانشجویان ورودی سال 98
 ١٠:١٢ - 1398/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٠٥ - 1398/06/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان شماره 5امتحان شفاهي آزمون جامع دکتري
رشته مديريت قرار دادهاي بين المللي نفت وگاز و حقوق خصوصی
 ٠٩:٢٣ - 1398/04/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:١٥ - 1398/04/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان شماره 4امتحان شفاهي آزمون جامع دکتري
رشته علوم سياسي با گرايش انديشه سياسي
 ٠٩:٠٩ - 1398/04/10 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>