• آموزش


فراخوان تمديد سنوات تحصيلي دانشجويان دکتري

قابل توجه دانشجویان دکتری که سنوات تحصیلی مجاز آنان به اتمام رسیده و تا تاریخ 98/11/15 از رساله خود نمی توانند دفاع نمایند بر اساس سال ورود به تحصیل به شرح ذیل جهت دریافت فرم تمدید سنوات تحصیلی برای نیمسال دوم 99-98  تا مورخ 98/11/30 به آموزش دانشکده مراجعه نمایند. در غیر این صورت برابر مقررات آموزشی دکتری با آنان رفتار خواهد شد .


- ورودی سال تحصیلی 921 (ترم 14 تحصیلی ) بر اساس تصمیم کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مورخ 98/10/24 آخرین فرصت اعطایی در نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98

- ورودی سال 931 تحصیلی (ترم دوازدهم تحصیلی)

- ورودی 941 تحصیلی (ترم 10 تحصیلی)
                                                 اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده

تاریخ درج خبر: 1398/11/05 - ساعت درج خبر: ٠٩:٠٢ - شماره خبر: ١١٠٨٠ - تعداد بازدید: 151