• آموزش


ارسال غیرحضوری مدارک پزشکی دانشجویان از طریق اتوماسیون اداری

قابل توجه دانشجویان عزیز :
جهت ارسال غیرحضوری مدارک پزشکی از طریق اتوماسیون اداری به شرح زیر اقدام نمائید:

1-ورود به سایت erp.atu.ac.ir

2- ورود به سامانه

3- کاربری : شماره دانشجویی   و رمز : 1 تا 6   یا شماره دانشجویی

4- فرم های درخواست -گزینه سایر- فرم 13 مرکزبهداشت و درمان -ورود اطلاعات و الصاق مدارک پزشکی

تاریخ درج خبر: 1399/04/09 - ساعت درج خبر: ٠٨:٤٢ - شماره خبر: ١٢٤١٣ - تعداد بازدید: 5