• آموزش


اطلاعیه کمیته غیبت ها

اطلاعیه
دانشجویان محترم ،باتوجه به برگزاری جلسه کمیته غیبتها مورخ سه  شنبه11/6/99 خواهشمند است مدارک غیبت خود  جهت طرح درکمیته را تا تاریخ  10/6/99به اداره آموزش ارسال  فرمایید .


اداره آموزش

تاریخ درج خبر: 1399/06/05 - ساعت درج خبر: ١٢:٢٤ - شماره خبر: ١٢٧٢١ - تعداد بازدید: 251