• آموزش


اطلاعيه جوايز تحصيلي بنياد ملي نخبگان

آغاز فرآیند اعطای جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان .

شرایط بهره مندی از جوایز .

شیوه نامۀ اعطاي جایزه هاي تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر .

تاریخ درج خبر: 1397/04/09 - ساعت درج خبر: ٠٨:٢٩ - شماره خبر: ٦٤٦١ - تعداد بازدید: 523