• آموزش


قابل توجه دانشجویان دکتری

قابل توجه دانشجویان دکتری که در مورخ 97/4/9 آزمون جامع  کتبی شرکت نموده اند .(رشته های حقوق جزا وجرم شناسی و  مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز :

به اطلاع میرساند مصاحبه شفاهی رشته حقوق جزا وجرم شناسی روز شنبه 97/4/23 از ساعت 11صبح  در دانشکده اتاق مدیر گروه برگزار میگردد.

رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز روز یکشنبه مورخ 97/4/24  ازساعت 10صبح تا 12ظهر  در دانشکده اتاق مدیر گروه برگزار میگردد.

حضور در جلسه مصاحبه الزامی است وعدم حضور غیبت تلقی میگردد.

تاریخ درج خبر: 1397/04/19 - ساعت درج خبر: ٠٨:٥٢ - شماره خبر: ٦٥٢٧ - تعداد بازدید: 1229