• آموزش


رخداد یکروز با فناوری

 با تلاش و برنامه ریزی انجام شده در حوزه مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه خدمات متعدد بسیاری مبتنی بر آخرین تکنولوژی های روز دنیا راه اندازی شده و در مسیر یکپارچه سازی پیش رفته است. رخداد "یکروز با فناوری" در جهت معرفی و تشریح این خدمات، طبق برنامه مشخص شده در دانشکده ها برگزار خواهد گردید. حضور تمامی دانشجویان، اساتید و کارکنان جهت آشنایی و رفع اشکال در خصوص سرویس های این مرکز توصیه می شود."

1     دانشکده اقتصاد     97/8/19
2     دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی     97/8/20
3     دانشکده علوم ریاضی و رایانه     97/8/26
4     دانشکده بیمه اکو     97/8/27
5     دانشکده مدیریت و حسابداری     97/8/30
6     دانشکده علوم اجتماعی     97/9/10
7     دانشکده علوم ارتباطات     97/9/11
8     دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی     97/9/14
9     دانشکده حقوق و علوم سیاسی     97/9/17
10     دانشکده تربیت بدنی     97/9/18

تاریخ درج خبر: 1397/07/24 - ساعت درج خبر: ٠٨:١٧ - شماره خبر: ٧١٢٢ - تعداد بازدید: 305